Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου στις 10:30 μ.μ. – 1:30 π.μ.
Ανδρομέδα μουσικό στέκι

Στρατηγού Σαράφη 12
Τηλ: 697 758 0754