Παυλίνα Βουλγαράκη από τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στο club του Σταυρού του Νότου