“Συνεργασία Novel Vox & Takis Foundation”

Το Ίδρυμα  Takis Foundation έχοντας ως σκοπό την έρευνα, την καλλιέργεια, την ανάπτυξη, την προβολή και τη διάδοση της ελληνικής και παγκόσμιας τέχνης και επιστήμης και πιο συγκεκριμένα την τέχνη του γλύπτη Takis, σε συνεργασία με την Novel Vox διοργανώνει και εκπονεί μια ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για παιδιά και οικογένειες, εφήβους, ηλικιωμένους, κοινοτικούς οργανισμούς, σχολικές ομάδες και εκπαιδευτικούς που έχουν άμεση σχέση με τους σκοπούς αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καλλιτέχνη, το Ίδρυμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ξεναγήσεις επισκεφτείτε:

www.takisfoundation.org